20101009

KUNSTKIDSKWARTET

Het KunstKidsKwartet werd georganiseerd vanuit Kunstenaars & Co, in samenwerking met Koers Nieuw West. Doelstelling was om taalonderwijs te koppelen aan kunsteducatie.
Mede-Bik'ster Astrid Vlasman en ik ontwikkelden in dat kader een zevendelige lessencyclus voor een pilot-project voor groep 5 van de Timotheusschool in Amsterdam Geuzenveld.                                        


doelstelling
  • op onorthodoxe wijze over taal en woorden na te denken
  • hun gedachten om te zetten in woord en beeld
  • communiceren vanuit hun eigen referentiekader en fantasiewereld
  • hun verbeelding aan te spreken op basis van wat hen in de reguliere lessen wordt aangereikt
  • spelenderwijs met kunst en nieuwe media bezig te zijn
  • te reflecteren op hun eigen werkproces
  • te reageren op en na te denken over hun eigen en elkaars werk
  • individueel aan een groot, collectief eindprodukt te werken
  • dat eindprodukt te presenteren

Geen opmerkingen:

Een reactie posten